ÚVOD

Letos již po osmé probíhá soutěž pro obce našeho Kraje "My třídíme nejlépe". Soutěž je součástí projektu "Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje", který díky vašemu aktivnímu přístupu dostává realný smysl a zhodnocení – Středočeský kraj se díky vám umístil za rok 2011 na 2. místě v mezikrajovém srovnání výtěžnosti jednotlivých sběrných komodit.

V každém ročníku této soutěže jsme se snažili stanovit parametry hodnocení tak, aby se vždy zlepšila oblast, v níž jsme pociťovali jisté rezervy. Nejinak je tomu i v roce letošním.

Stále větší důraz se snažíme klást na dostupnost a efektivitu sběrné sítě v obci a proto se tento fakt odrazí i na bodovém ohodnocení v rámci letošního ročníku soutěže. Naopak oproti předešlému ročníku jsme se z bodového hodnocení rozhodli odstranit "Dotazník Středočeského kraje".

Důkladně si proto prosím pročtěte sekci Podmínky soutěže.

Průběžné pořadí obcí a měst jakož i kompletní výsledky a tím i celkové vítěze naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit na pořadatelskou agenturu Studio Monte a to prostřednictvím e-mailového formuláře v sekci Kontakt.

Váš Středočeský kraj